Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Ο προάγγελος του χαράγματος του θηρίου τώρα και στη χώρα μας απ΄ την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος


Η Εθνική Τράπεζα φέρνει στην Ελλάδα το Payband! Με το ειδικό βραχιόλι μπορείτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές, γρήγορα και ανέπαφα. 

 "ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ"

      16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς
   μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς
    πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ
τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους,
 ἵνα δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς
   χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τὸ
 μέτωπον αὐτῶν, 

 17 καὶ ἵνα μή τις
δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ
 ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ
  θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος
      αὐτοῦ


                              bordonia.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...